1 Μήνας

15 €

 • Απεριόριστη  πρόσβαση σε όλα τα βίντεο
 • 27 Video
 • Pilates
 • Functional Training
 • Prenatal - Postnatal Workouts

3 Μήνες

39 €

 • Απεριόριστη  πρόσβαση σε όλα τα βίντεο
 • 27 Video
 • Pilates
 • Functional Training
 • Prenatal - Postnatal Workouts

12 Μήνες

144 €

 • Απεριόριστη  πρόσβαση σε όλα τα βίντεο
 • 27 Video
 • Pilates
 • Functional Training
 • Prenatal - Postnatal Workouts